SƠN TÙNG LÂM - NHÀ SẢN XUẤT CẦU NÂNG 1 TRỤ RỬA XE Ô TÔ HÀNG ĐẦU THỊ TRƯỜNG

THIẾT BỊ HỆ THỐNG ĐIỆN – ĐIỆN LẠNH
load more...
Lọc theo
THIẾT BỊ SẠC BÌNH VÀ KHỞI ĐỘNG ĐỘNG CƠ 12-24V MODEL DYNAMIC 420 START
Bảo hành: 12
Lượng bán tối thiểu: 1 SP
Tình trạng: còn hàng
THIẾT BỊ SẠC BÌNH VÀ KHỞI ĐỘNG ĐỘNG CƠ 12-24V MODEL DYNAMIC 320 START
Bảo hành: 12
Lượng bán tối thiểu: 1 SP
Tình trạng: còn hàng
THIẾT BỊ SẠC BÌNH 12-24V
Bảo hành: 12
Lượng bán tối thiểu: 1 SP
Tình trạng: còn hàng
MÁY SẠC ĐỀ SỬ DỤNG ĐIỆN 3 PHA
Bảo hành: 12
Lượng bán tối thiểu: 1 SP
Tình trạng: còn hàng
MÁY SẠC BÌNH VÀ KHỞI ĐỘNG ĐỘNG CƠ ( ĐIỆN 3 PHA )
Bảo hành: 12
Lượng bán tối thiểu: 1 SP
Tình trạng: còn hàng
MÁY SẠC BÌNH VÀ KHỞI ĐỘNG ĐỘNG CƠ ( ĐIỆN 1 PHA )
Bảo hành: 12
Lượng bán tối thiểu: 1 SP
Tình trạng: còn hàng
MÁY KIỂM TRA ẮC QUY
Bảo hành: 12
Lượng bán tối thiểu: 1 SP
Tình trạng: còn hàng
DỤNG CỤ KIỂM TRA BÌNH ẮC QUY
Bảo hành: 12
Lượng bán tối thiểu: 1 SP
Tình trạng: còn hàng
BÌNH ĐỀ CỨU PAN XÁCH TAY
Bảo hành: 12
Lượng bán tối thiểu: 1 SP
Tình trạng: còn hàng
BỘ ỐC VÍT CHUYÊN DỤNG
Bảo hành: 12
Lượng bán tối thiểu: 1 SP
Tình trạng: còn hàng
BỘ ĐẦU CỐT CHUYÊN DỤNG MODEL 5917
Bảo hành: 12
Lượng bán tối thiểu: 1 SP
Tình trạng: còn hàng
BỘ ĐẦU CỐT CHUYÊN DỤNG MODEL JTC-2027
Bảo hành: 12
Lượng bán tối thiểu: 1 SP
Tình trạng: còn hàng
THIẾT BỊ NỘI SOI
Bảo hành: 12
Lượng bán tối thiểu: 1 SP
Tình trạng: còn hàng
DỤNG CỤ SOI ( CÓ GƯƠNG VÀ ĐÈN )
Bảo hành: 12
Lượng bán tối thiểu: 1 SP
Tình trạng: còn hàng
KÌM CẮT DÂY ĐIỆN 7“
Bảo hành: 12
Lượng bán tối thiểu: 1 SP
Tình trạng: còn hàng
KÌM TUỐT DÂY ĐIỆN
Bảo hành: 12
Lượng bán tối thiểu: 1 SP
Tình trạng: còn hàng
KÌM CẮT BẤM CỐT DÂY ĐIỆN
Bảo hành: 12
Lượng bán tối thiểu: 1 SP
Tình trạng: còn hàng
DỤNG CỤ THÁO VÒNG MỒI THUỐC LÁ
Bảo hành: 12
Lượng bán tối thiểu: 1 SP
Tình trạng: còn hàng
DỤNG CỤ ĐO TỶ TRỌNG ẮC QUY MODEL JTC-1042
Bảo hành: 12
Lượng bán tối thiểu: 1 SP
Tình trạng: còn hàng
DỤNG CỤ ĐO TỶ TRỌNG ẮC QUY MODEL JTC-1039
Bảo hành: 12
Lượng bán tối thiểu: 1 SP
Tình trạng: còn hàng
DỤNG CỤ ĐO TỶ TRỌNG ẮC QUY MODEL JTC-1041
Bảo hành: 12
Lượng bán tối thiểu: 1 SP
Tình trạng: còn hàng
DỤNG CỤ ĐO TỶ TRỌNG ẮC QUY VÀ NƯỚC LÀM MÁT
Bảo hành: 12
Lượng bán tối thiểu: 1 SP
Tình trạng: còn hàng
DỤNG CỤ KIỂM TRA DÒNG ĐIỆN
Bảo hành: 12
Lượng bán tối thiểu: 1 SP
Tình trạng: còn hàng
DỤNG CỤ KIỂM TRA DÒNG ĐIỆN Ô TÔ MODEL JTC-1704
Bảo hành: 12
Lượng bán tối thiểu: 1 SP
Tình trạng: còn hàng
DỤNG CỤ KIỂM TRA DÒNG ĐIỆN Ô TÔ MODEL JTC-1612
Bảo hành: 12
Lượng bán tối thiểu: 1 SP
Tình trạng: còn hàng
DỤNG CỤ KIỂM TRA DÒNG ĐIỆN Ô TÔ MODEL JTC-1248
Bảo hành: 12
Lượng bán tối thiểu: 1 SP
Tình trạng: còn hàng
ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG - KỸ THUẬT SỐ
Bảo hành: 12
Lượng bán tối thiểu: 1 SP
Tình trạng: còn hàng
BỘ ĐỒNG HỒ CẦM TAY CHUYÊN DÙNG CHO KIỂM TRA ĐIỆN ÔTÔ
Bảo hành: 12
Lượng bán tối thiểu: 1 SP
Tình trạng: còn hàng
BỘ DỤNG CỤ THÁO NHANH MÁY NÉN KHÍ CỦA HỆ THỐNG LẠNH
Bảo hành: 12
Lượng bán tối thiểu: 1 SP
Tình trạng: còn hàng
BỘ DỤNG CỤ CẮT VÀ LOE ỐNG BẰNG TAY
Bảo hành: 12
Lượng bán tối thiểu: 1 SP
Tình trạng: còn hàng
BỘ DỤNG CỤ UỐN ỐNG BẰNG TAY
Bảo hành: 12
Lượng bán tối thiểu: 1 SP
Tình trạng: còn hàng
BỘ DỤNG CỤ CẮT VÀ LÃ ỐNG ĐỒNG MODEL JTC-5632
Bảo hành: 12
Lượng bán tối thiểu: 1 SP
Tình trạng: còn hàng
BỘ DỤNG CỤ CẮT VÀ LÃ ỐNG ĐỒNG MODEL JTC-5633
Bảo hành: 12
Lượng bán tối thiểu: 1 SP
Tình trạng: còn hàng
BỘ RON CHUYÊN DỤNG CHO SỬA CHỮA DÀN LẠNH
Bảo hành: 12
Lượng bán tối thiểu: 1 SP
Tình trạng: còn hàng
BỘ KHÓA KHỐI NỐI ỐNG GAS LẠNH MODEL JTC-1834
Bảo hành: 12
Lượng bán tối thiểu: 1 SP
Tình trạng: còn hàng
BỘ KHÓA KHỐI NỐI ỐNG GAS LẠNH MODEL JTC-1358
Bảo hành: 12
Lượng bán tối thiểu: 1 SP
Tình trạng: còn hàng
BỘ KHÓA KHỐI NỐI ỐNG GAS LẠNH MODEL JTC-1827
Bảo hành: 12
Lượng bán tối thiểu: 1 SP
Tình trạng: còn hàng
BỘ DỤNG CỤ KHÓA KHỚP NỐI GAS LẠNH
Bảo hành: 12
Lượng bán tối thiểu: 1 SP
Tình trạng: còn hàng
THIẾT BỊ VỆ SINH HỆ THỐNG LẠNH TỰ ĐỘNG
Bảo hành: 12
Lượng bán tối thiểu: 1 SP
Tình trạng: còn hàng
THIẾT BỊ VỆ SINH HỆ THỐNG LẠNH
Bảo hành: 12
Lượng bán tối thiểu: 1 SP
Tình trạng: còn hàng
BỘ ĐẦU NỐI KIỂM TRA RÒ RỈ HỆ THỐNG ỐNG GAS LẠNH.
Bảo hành: 12
Lượng bán tối thiểu: 1 SP
Tình trạng: còn hàng
BỘ ĐẦU NỐI NẠP VÀ KIỂM TRA RÒ RỈ GAS LẠNH
Bảo hành: 12
Lượng bán tối thiểu: 1 SP
Tình trạng: còn hàng
THIẾT BỊ RÒ GAS ĐIỆN TỬ MODEL TIFXP-1A
Bảo hành: 12
Lượng bán tối thiểu: 1 SP
Tình trạng: còn hàng
THIẾT BỊ RÒ GAS ĐIỆN TỬ MODEL TIFRX-1A
Bảo hành: 12
Lượng bán tối thiểu: 1 SP
Tình trạng: còn hàng
THIẾT BỊ KIỂM TRA RÒ RỈ HỆ THỐNG LẠNH
Bảo hành: 12
Lượng bán tối thiểu: 1 SP
Tình trạng: còn hàng
BỘ VAN NỐI NHANH DÙNG SẠC GAS LẠNH MODEL 18191A
Bảo hành: 12
Lượng bán tối thiểu: 1 SP
Tình trạng: còn hàng
BỘ VAN NỐI NHANH DÙNG SẠC GAS LẠNH ( CHUYÊN DÙNG GAS R1234YF )
Bảo hành: 12
Lượng bán tối thiểu: 1 SP
Tình trạng: còn hàng
BỘ VAN NỐI NHANH DÙNG SẠC GAS LẠNH MODEL JTC-1107
Bảo hành: 12
Lượng bán tối thiểu: 1 SP
Tình trạng: còn hàng
BỘ DỤNG CỤ BÓP ỐNG BẰNG THUỶ LỰC
Bảo hành: 12
Lượng bán tối thiểu: 1 SP
Tình trạng: còn hàng
BỘ ĐỒNG HỒ SẠC GAS R134A
Bảo hành: 12
Lượng bán tối thiểu: 1 SP
Tình trạng: còn hàng
BỘ ĐỒNG HỒ SẠC GAS MODEL 40169
Bảo hành: 12
Lượng bán tối thiểu: 1 SP
Tình trạng: còn hàng
BỘ ĐỒNG HỒ SẠC GAS MODEL 45111
Bảo hành: 12
Lượng bán tối thiểu: 1 SP
Tình trạng: còn hàng
BƠM HÚT CHÂN KHÔNG 2 CẤP
Bảo hành: 12
Lượng bán tối thiểu: 1 SP
Tình trạng: còn hàng
BƠM RÚT CHÂN KHÔNG
Bảo hành: 12
Lượng bán tối thiểu: 1 SP
Tình trạng: còn hàng
MÁY SẠC GAS LẠNH BÁN TỰ ĐỘNG R-134A
Bảo hành: 12
Lượng bán tối thiểu: 1 SP
Tình trạng: còn hàng
MÁY SẠC GAS Ô TÔ HOÀN TOÀN TỰ ĐỘNG
Bảo hành: 12
Lượng bán tối thiểu: 1 SP
Tình trạng: còn hàng
THIẾT BỊ SẠC GA R134A ĐIỀU HOÀ Ô TÔ
Bảo hành: 12
Lượng bán tối thiểu: 1 SP
Tình trạng: còn hàng

CÔNG TY TNHH SƠN TÙNG LÂM - THIẾT BỊ RỬA XE Ô TÔ CHUYÊN NGHIỆP 
NHÀ MÁY SẢN XUẤT: F10/14 Võ Hữu lợi.Ấp 6 Xã Lê Minh Xuân,H. Bình Chánh.TP HCM
Tel: 028 38436145
Hotline: 0937 998 676
Email: sontunglam@gmail.com

 

DMCA.com Protection Status

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH: CÔNG TY TNHH SƠN TÙNG LÂM
Địa Chỉ : 192 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM
Tel: 028 38436145 - Fax: (84-8) 3526 5231 - Hotline: 0937 998 676
MST: 0303488241 cấp ngày 30/09/2004
Email: sontunglam@gmail.com